Thuis bij Westerholm

In Haren zijn wij al decennia lang een begrip als het gaat om wonen, welzijn en zorg voor senioren. Onze organisatie staat voor eenvoud en klasse. Dat laten wij ook terugkomen in ons logo. De plus daarin maken wij mogelijk door intensief samenwerken. Met medewerkers, familie, vrijwilligers en mantelzorgers, en andere betrokkenen. En natuurlijk dragen onze cliënten hier in grote mate zelf aan bij. Hoe wij dit naar de dagelijkse praktijk vertalen, kunnen onze medewerkers en onze bewoners hieronder zelf het beste verwoorden.

"Uw welbevinden, onze zorg. Aan u de ruimte om kleur te geven aan het leven dat bij u past."

De plus van Westerholm

Liefdevolle aandacht, vriendelijke en respectvolle bejegening en op maat afgestemde zorgverlening staan bij ons als medewerkers voorop. Onze service met een glimlach kenmerkt zich als saamhorig, flexibel en vakkundig.

Saamhorig

Als team zijn wij voortdurend met elkaar in contact en weten wij wat er speelt. We wisselen onderling informatie uit en houden elkaar op de hoogte van veranderingen. Zo bundelen wij onze krachten, leren we van elkaar en zetten ons in voor uw welzijn.

Flexibel

Door onze relatief kleinschalige organisatie zijn we wendbaar en kunnen wij snel en adequaat inspelen op datgene wat in een bepaalde situatie wordt gevraagd of nodig is. Als het linksom niet gaat, proberen we het gewoon rechtsom. Samen met u vinden we altijd een passende oplossing.

Vakkundig

De kwaliteit van uw wonen, welzijn en zorg gaat ons aan. Onze medewerkers hebben al bijna 90 jaar ervaring en expertise op alle gebieden van seniorenzorg. Omdat de ontwikkelingen nooit stilstaan, zijn wij gedreven onze dienstverlening continu te verbeteren. Verpleegkundigen, verzorgenden en facilitaire medewerkers, secretariaat en directie, als lerende en zelfsturende organisatie zetten wij ons in om onze professionaliteit scherp te houden. Dagelijks evalueren wij hoe wij ons werk doen en hoe wij dit nog beter op uw persoonlijke welzijn kunnen toespitsen.

Zelforganiserend

Bij Westerholm werken we in zelforganiserende teams en worden we, binnen de kaders van de wettelijke bepalingen, uitgenodigd als medewerker zelf oplossingen aan te dragen die belangrijk zijn voor de beste vorm van zorg. Daarmee werken we minder reactief vanuit papieren beleidsstukken en zijn we meer in staat proactief te werken. Als medewerker en team laten we zien wat we belangrijk vinden voor de cliënt, maar ook wat we als team zelf persoonlijk en professioneel willen bereiken.

Die zelfsturende benadering vragen we ook steeds meer van onze cliënten. Cliënten mogen nog steeds veel van ons verwachten en toch zeggen we minder snel ‘dat gaan we wel regelen’, maar eerder ‘wat kunt u zelf en wat heeft u daarbij nodig?’ We zijn van mening dat hiermee ook onze cliënten meer in hun kracht komen te staan en we op deze manier met elkaar nog meer zorg met een plus kunnen behalen.

"We hebben korte lijnen. Dit maakt zowel de onderlinge samenwerking als de zorg die we verlenen persoonlijk en betrokken."

Sinds 1928

Een nalatenschap van het idealistische echtpaar Rikkers-Lubbers in 1928 vormt het begin van onze bestaansgeschiedenis. De gelijknamige stichting, die deze nalatenschap beheert, opende in 1933 de deuren van het statige Huize Rikkers-Lubbers aan de Heresingel in de stad Groningen. Het is een huis dat zich vooral richt op de beter gesitueerde ouderen, ofwel het eerste ‘Pension voor Dames en Heeren, uitsluitend eerste klas’. In 1970 kwam er een tweede locatie bij aan de Irenelaan in Haren: Huize Westerholm.  In beide huizen namen religieuze zusters van verschillende ordes aanvankelijk de verzorging  van de bewoners op zich. Ze werden hierin bijgestaan door lekenzusters en vrijwilligsters. Hoewel deze religieuze band blijft bestaan, maakten de zusters in de jaren tachtig steeds meer plaats voor ‘gewoon’ personeel. Met het afscheid nemen van de laatste religieuze directrice kwam begin jaren negentig de zorg volledig in seculiere handen.

 

Sinds 2018

De ontwikkelingen staan door de jaren heen niet stil. De gebouwen van beide locaties zijn in de tijd meerdere keren gerenoveerd. In 2015 kreeg Rikkers-Lubbers nog een facelift en was onze nieuwbouw in Haren in het voorjaar van 2017 een feit. Ook in maatschappelijke zin staan de ontwikkelingen in de zorg niet stil. De invoering van de participatiemaatschappij leidt ertoe dat iedereen meer verantwoordelijk wordt voor de eigen zorg. Van hulpbehoevende burgers en hun directe omgeving wordt meer zelf- en samenredzaamheid verwacht. Dit plaatst ons als zorgaanbieder voor nieuwe uitdagingen. Om onze ambities waar te maken, moeten we ook meer over de muren van onze organisatie heen kijken. Samenwerking met andere partners wordt voor ons dan ook steeds belangrijker.

Sinds 1928: van toen naar nu

"Net als in de zorg, staan de ontwikkelingen bij ons niet stil. Dynamisch meebewegen is van vitaal belang."

Onze bewoners

Naast onze medewerkers zijn het natuurlijk vooral onze bewoners zelf die kleur geven aan Westerholm. Van origine droegen de bewoners een zekere voornaamheid met zich mee. Mensen van stand, van goede komaf en met een bepaald cachet. En dat is nog steeds zo, hoewel net als Westerholm zelf, ook de bewoners met de tijd zijn meegegaan. Van een ‘Pension voor Dames en Heeren, uitsluitend eerste klas’ is in die ouderwetse vorm geen sprake meer. Maar de gedistingeerde voornaamheid en de stijl van weleer zijn nooit helemaal verloren gegaan.

Als liefhebbers van cultuur en het goede leven in het algemeen, treft men elkaar als gelijkgestemden in een sfeer van saamhorigheid. Bewoners die door de jaren heen van alles hebben meegemaakt en daar nog rijke herinneringen aan hebben. Het herinneringenmuseum van Westerholm geeft aan deze herinneringen een bijzondere plek.

Heeft u een aandenken of een bijzondere herinnering en vindt u het leuk deze op te nemen in het Herinneringenmuseum van Westerholm? Laat u het dan weten aan één van onze medewerkers of stuur ons een bericht. Wij nemen ook uw herinnering graag in onze collectie op.

Mevrouw Vos

"Het fijnste vind ik dat je zo kunt zijn zoals je bent."

Lokale partners

Om de beste zorg te bieden, werken wij al langere tijd samen met andere specialisten op het gebied van seniorenzorg. Zo bundelen wij onze krachten om een zo compleet mogelijk zorgpakket aan onze cliënten te bieden.

Welzijnsorganisatie Torion is onze partner als het gaat om personenalarmering en het bezorgen van maaltijden aan huis. Voor extra ondersteuning op het gebied van behandelzorg werken wij samen met ZINN. Met Torion en woonzorgcentrum De Zonnehof delen wij onze expertise op het gebied van dementie. Met De Zonnehof wisselen wij daarnaast ook nog verpleegkundige diensten uit. Menzis Zorgkantoor regio Groningen is onze gesprekspartner langdurige zorg en wijkverpleging. Ook informeert en adviseert Menzis over de mogelijkheden die er zijn om de zorgvraag van de cliënt goed te beantwoorden.

Samen met een aantal lokale partners maken wij ons in het project ‘@HarenVitaal2020‘ sterk voor het stimuleren van vitaal ouder worden in Haren. Ook toekomstige ontwikkelingen in de zorg vragen onze aandacht. Met een open vizier en een verdergaande samenwerking met onze partners willen wij dan ook blijvend een positieve bijdrage leveren aan interessante projecten in de zorg.

"Om onze ambities waar te maken, kijken we steeds meer over de muren van onze organisatie heen."

Werken bij Westerholm

Westerholm/Rikkers Lubbers is een kleinschalige organisatie voor wonen, welzijn en zorg voor ouderen in Haren. Westerholm wil het mogelijk maken dat ouderen met een zorgvraag (zelfstandig) wonen in een veilige en beschutte omgeving die naadloos aansluit bij de omgeving zoals zij die gewend zijn geweest. Daartoe worden op dit moment nieuw- en verbouwplannen ontwikkeld. Ook geeft Westerholm zorg en ondersteuning bij mensen thuis.

Nieuwe collega’s

Vakkundig, zorgzaam en met een eigen inbreng: dat zijn de medewerkers van Westerholm. Betekenisvol werk waarbij we professioneel en respectvol met elkaar samenwerken aan de beste zorgverlening voor onze cliënten. Wil je in een hecht team deel uitmaken van onze zorg met een plus? Dan ben je bij ons aan het goede adres.

Wellicht vinden we in jou een collega die:

  • graag met gedreven collega’s samenwerkt
  • houdt van korte communicatielijnen
  • adequaat inspeelt op nieuwe situaties
  • zichzelf continu wil verbeteren
  • samen met de cliënt inkleuring geeft aan onze zorg met een plus.

"Een tevreden gezicht zien als ik wegga. Daar doe ik het uiteindelijk voor. Nog steeds, na al die jaren dat ik dit werk toch al doe."