Stichting Vrienden van Westerholm

De Stichting Vrienden van Westerholm heeft als doel een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de woonomgeving van zowel de bewoners van Westerholm als van de mensen die thuis zorg en begeleiding van Westerholm ontvangen.

Donateurs en sponsoren zijn de bron van inkomsten van de stichting. Deze gelden beheert het bestuur van de Stichting. De bestuurders zijn onbezoldigd en zij heeft geen directie of personeel in dienst.

Vriendenzaken

Jaarlijks organiseren de Vrienden een aantal concerten in het Grand- Café en in de huiskamers. De lentegroet voor de bewoners behoort tot de traditionele activiteiten. Daarnaast gaan de Vrienden in op wensen van bewoners van Westerholm, van een voorstelling van de hofdansgroep tot prijzen voor de bingo, bollen in de tuin en een boekenkist voor de bibliotheek. 

Zie voor een volledig overzicht van de activiteiten het jaarverslag.

IMG 20240311 WA0011

Steun de vrienden

Om een bijdrage te kunnen leveren aan het woonplezier van de bewoners van Westerholm zijn de Vrienden afhankelijk van (langjarige) giften. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld mantelzorgers en familieleden van bewoners Vriend geworden.

De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld familieleden van bewoners of cliënten Vriend geworden. U kunt dat ook worden, stuur een mailtje naar bestuurvrienden@westerholm.nl of een kaartje of telefoontje naar Westerholm zelf. Als u uw gegevens achterlaat nemen we contact met u op. Daarnaast ondersteunen veel organisaties en ondernemers ons werk. 

Donaties en giften (legaten) kunnen natuurlijk eenmalig worden gedaan, hier kunnen we spontane acties mee uitvoeren. Regelmatig terugkerende donaties worden echter ook zeer op prijs gesteld. Hierop kan langduriger worden gebouwd, waardoor de Stichting vooruit kan plannen.

Een donatie of gift is mogelijk via NL29 RABO 0357 0974 67 ten name van Vrienden van Westerholm.

Bestuur en organisatie

Het huidige stichtingsbestuur

·         mevrouw J. W. Rutgers-Stoker, voorzitter

·         De heer W. A. Hoffstädt, penningmeester

·         mevrouw E. Bijster-van Brussel

·         mevrouw M. Diesemer

·         mevrouw M. Ennes-Boutier

 

De Stichting is statutair gevestigd in Haren en heeft de ANBI status, fiscaalnummer 861.159.366

Jaarlijks zal een jaarverslag en een financieel jaarverslag gepubliceerd worden.

Waar zijn de Vrienden te vinden

Westerholm
t.a.v. Vrienden van Westerholm
Irenelaan 1
9752 LS Haren
050 – 534 21 22
bestuurvrienden@westerholm.nl

Kamer van Koophandel no: 77821009
Bankrekening: NL29 RABO 0357 0974 67

 

Mocht uw bedrijf ook sponsor en/of vriend willen worden van Westerholm bestuurvrienden@westerholm.nl.

Pianoconcert 1