Stichting Vrienden van Westerholm

De Stichting Vrienden van Westerholm heeft als doel het leven van de (wijk)bewoners van Westerholm die zorg en begeleiding ontvangen te veraangenamen. Het gaat hierbij over extraatjes die het comfort en plezier van de bewoners kunnen vergroten. Dit kan door (mede)bekostiging van zaken die dat bevorderen.

Wat houdt dit in?

De belangrijkste taak van Westerholm is te zorgen dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving. Veel aandacht wordt gestoken in de zorg voor en het welzijn van ouderen. Onderdeel van het bevorderen van welzijn zijn zaken die het leven niet alleen draagbaar maken, maar ook kunnen veraangenamen.

Het zijn de extraatjes, die vaak net even een puntje op de i kunnen zetten. Zo is er in het afgelopen jaar een concert en een heuse circus voorstelling gefinancierd. Ook zorgden ‘de Vrienden van’ voor een voorjaarsgroet, een bloembakje met narcissen en/of blauwe druifjes.
Voor dit jaar staan er meerdere concerten op het programma en wordt er namens ‘de Vrienden van’ een vogeldrinkbak in de nieuwe tuin geplaatst.
Uiteraard wordt er met het organiseren gebruik gemaakt van de wensen van de (wijk)bewoners.

20230321 Bloemetje Vrienden van Westerholm

Donaties en giften

 

“Als BENU vinden wij het fijn om naast medicijnen voor het lijf ook medicatie voor de geest te kunnen verzorgen, geniet maar van het mooie van de Vrienden van Westerholm."

 

Naast Vrienden die ons werk mogelijk maken zijn er ook bedrijven die ons en vooral de bewoners met giften enorm helpen. Dat zijn dit jaar naast de BENU van wie bovenstaand citaat afkomstig is:

Mocht uw bedrijf ook sponsor en/of vriend willen worden van Westerholm, dan gaan we daar als bestuur graag met u over in gesprek. Een mailtje naar bestuurvrienden@westerholm.nl zet ons op uw pad.

Donaties en giften (legaten) kunnen natuurlijk eenmalig worden gedaan, hier kunnen we spontane acties mee uitvoeren. Regelmatig terugkerende donaties worden echter ook zeer op prijs gesteld. Hierop kan langduriger worden gebouwd, waardoor de Stichting vooruit kan plannen.

Wilt u een donatie of gift doen dan kan dit op rekeningnummer:

NL29 RABO 0357 0974 67 ten name van Vrienden van Westerholm.

 

 

ANBI status

De Stichting heeft de ANBI status. Jaarlijks zal een jaarverslag en een financieel jaarverslag gepubliceerd worden.

Contactgegevens

Irenelaan 1
9752 LS Haren
050 – 534 21 22
bestuurvrienden@westerholm.nl

Kamer van Koophandel no: 77821009
Bankrekening: NL29 RABO 0357 0974 67

Bestuursleden

  • mevrouw J. W. Rutgers-Stoker, voorzitter
  • mevrouw E. Poutsma-Smilde, secretaris
  • de heer W.A. Hoffstädt, penningmeester
  • mevrouw E. Bijster-van Brussel
  • mevrouw M. Diesemer
  • mevrouw M. Ennes-Boutier
Pianoconcert 1