Vrijwilligers; de onmisbare factor

Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen Westerholm, zij maken nóg meer mogelijk. Samen met bewoners, familieleden en medewerkers dragen vrijwilligers bij aan een prettig woon- en leefklimaat. Dat kan op verschillende manieren. Een wandeling, een luisterend oor, ondersteunen bij activiteiten en evenementen, het schenken van koffie en thee, het rondbrengen van maaltijden. Kortom een veelheid aan activiteiten.

Verschillende soorten vrijwilligers

Belangrijke organen zoals de Bewonersraad en de Stichting Vrienden van Westerholm, worden, naast bewoners, ook bemenst door vrijwilligers. Organisatorische vaardigheden, kennis op diverse terreinen zoals financiële, juridische en zorginhoudelijke kennis en contacten met de wereld rondom Westerholm in Haren en omgeving, zijn daarbij zeer welkom.

Ook familieleden van bewoners kunnen vrijwilliger zijn. Zo is er een groep familieleden actief die eens per week de zogenaamde Opschudavond organiseert. Bewoners komen samen rond een thema, praten over gebeurtenissen, delen kennis, beleven plezier aan herinneringen en ervaringen. Bewoners luisteren en vertellen. Een avond die bewoners en familie weer even wakker schudt.

Vrijwilligers westerholm

Waarom is het zo leuk om vrijwilliger te zijn?

Niet alleen voor Westerholm is het fijn dat er vrijwilligers zijn, maar ook vrijwilligers zelf ervaren het vrijwilligerswerk als een welkome tijdsbesteding. Als vrijwilliger levert u een zinvolle bijdrage aan de samenleving en kunt u uw talenten optimaal inzetten en ontwikkelen.

Voor jongeren helpt het bij de oriëntatie op werk en soms levert vrijwilligerswerk een bijdrage aan re-integratie in een betaalde baan. En als vrijwilliger draagt u bij aan het continue verbeteren van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Dit komt omdat ook de ervaringen van vrijwilligers worden meegenomen in de verbeterplannen.

Persoonlijke ontwikkeling

Westerholm investeert in training en scholing van vrijwilligers, deze zijn opgenomen in het jaarlijkse scholingsplan. Onkosten worden vergoed en natuurlijk wordt ieder jaar de waardering van vrijwilligers creatief vorm gegeven. Als vrijwilliger bent u onderdeel van Westerholm.

Westerholm kleine bestanden20

Meer weten?

Bent u geïnteresseerd om als vrijwilliger te komen werken in Westerholm? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen.

Aanmelden als vrijwilliger