De (wijk)zorg van Westerholm is altijd dichtbij

De meeste mensen willen graag in hun eigen omgeving oud worden en kwalitatief goed wonen. Westerholm maakt dit mogelijk. Door het geven van begeleiding en zorg in uw eigen huis in de wijk. Of door invulling te geven aan uw dag in het woonzorgcentrum. Ook kunt u zelfstandig wonen in een appartement van Westerholm. Zorg is altijd dichtbij.

Ik wil meer informatie over:

Westerholm is ervan overtuigd dat ieder mens uniek is

Daarom woont u bij Westerholm niet in een groep of op een afdeling, maar in uw eigen appartement op een etage. Kenmerkend voor Westerholm is dat u bij een toenemende zorgbehoefte niet hoeft te verhuizen; u kunt in uw eigen appartement blijven wonen.

Zorg van licht tot zwaar en alles wat er tussenin zit

Medewerkers van Westerholm kennen u als (wijk)bewoner en zullen uw wensen samen met u vertalen in passende zorg- en dienstverlening. Daarbij kijken zij naar uw individuele situatie. Zo is lichte zorg in de vorm van alarmering mogelijk, maar ook zware en intensieve zorg wanneer er sprake is van meerdere beperkingen tegelijkertijd.

Zorg wonen Westerholm

Ondersteuning bij dementie en in de laatste levensfase

Dementie kent veel verschillende vormen, medewerkers van Westerholm zijn gespecialiseerd in zorg en begeleiding die daarbij past. In de laatste levensfase is er tijd voor extra aandacht en zorg, dat geldt ook voor de familie.

Tijdelijke zorg

Als u herstellende bent na een operatie of ziekte, of als uw mantelzorger even niet voor u kan zorgen, dan kunt u tijdelijk zorg van Westerholm ontvangen. Dit kan in de vorm van thuiszorg in de wijk, of tijdens een tijdelijk verblijf in Westerholm.

Financieren van uw zorg

Er zijn meerdere financieringsgrondslagen voor de zorg. Zo is er bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Uw individuele zorgbehoefte is echter leidend voor de zorg die Westerholm geeft, niet de financiering.

Lees meer over de financiën

Professionals in de zorg

Medewerkers van Westerholm zijn professionals: zij verstaan hun vak. Het zijn professionals in verschillende functies zoals verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en woonzorgassistenten. Het kan zijn dat u medische behandeling ontvangt van uw eigen huisarts, van de specialist ouderen geneeskunde of van een verpleegkundig specialist.

De medewerkers staan in direct contact met verschillende behandelaren, zoals de fysio- en ergotherapeut, de pedicure, de tandarts en ook met de ziekenhuizen. Zo bent u verzekerd van de zorg en behandeling die u nodig heeft.

Zorg bij Westerholm Haren