Missie en visie van Westerholm

De missie en visie van Westerholm geven weer waar de organisatie voor staat en wat zij wil bereiken. Westerholm kent de kernwaarden Eigenheid, Veiligheid en Plezier. De kernwaarden geven richting aan de omgang met elkaar.

Ik wil meer informatie over:

De missie van Westerholm

Zorgen dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving.

De visie van Westerholm

Het doel is het welbevinden van ouderen te bevorderen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van ‘Healthy Ageing’. Zo wordt gezond leven bevorderd!

De kernwaarden van Westerholm

Westerholm kent de kernwaarden Eigenheid, Veiligheid en Plezier.

De missie, visie en kernwaarden van Westerholm zijn beschreven in het Strategisch Beleidsplan. Iedere vijf jaar herijkt Westerholm beleid, samen met medewerkers, vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad, de Bewonersraad, Raad van Toezicht en het management.

Het Strategisch Beleidsplan 2023- 2028 is hier te lezen.


Westerholm eigenheid copy

Eigenheid

Ieder mens is anders, ieder mens is uniek. We zien en accepteren de verschillen. En dat willen we zo houden. Het leefritme, de behoeften en de eigen regie van iedere bewoner stuurt ons denken en handelen. We sluiten aan bij de familie en het sociale netwerk van de bewoner. Zij zijn, gewoon, onderdeel van Westerholm.

Veiligheid

We kennen elkaar. En als we iemand niet kennen, leggen we contact me de bewoner, collega, bezoeker of het familielid. We zijn er voor elkaar. We helpen altijd als het nodig is. We luisteren heel goed. En we leggen uit wat we gaan doen. Zorg is altijd dichtbij, altijd goed en professioneel.

Westerholm veiligheid copy
Westerholm plezier copy

Plezier

Er is veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten, dingen samen te doen en zo een plezierige tijd te hebben. We benutten de nabijheid van Haren met alle voorzieningen en mogelijkheden om contacten en verbindingen te realiseren. We denken met enthousiasme in mogelijkheden.