Mantelzorg; uit liefde voor elkaar zorgen

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen een vanzelfsprekend iets. Familieleden, vrienden, buren, kinderen en partners doen dat uit liefde voor elkaar. In Nederland noemen we dit mantelzorg.

Mantelzorgers kiezen eigenlijk niet voor deze zorg, maar pakken dit toch op omdat zij een emotionele band hebben met degene die de zorg nodig heeft. Mantelzorg is onbetaald en vaak langdurig en intensief.

Mantelzorg Westerholm

De rol van een mantelzorger

Wat een mantelzorger doet kan per situatie verschillen. Mantelzorgers zijn onderdeel van het sociale netwerk van de bewoner. Soms vertegenwoordigen zij de bewoner omdat deze niet meer helemaal zelf zijn zaken kan regelen. Soms houden zij de bewoner gezelschap, komen op voor diens belangen, geven praktische hulp en soms geven ze ook hulp bij verzorging of verpleging.

Mantelzorgers en professionele zorg

Voor Westerholm zijn mantelzorgers essentieel. Evenals de bewoners zijn zij onderdeel van Westerholm. Mantelzorg en professionele zorg vullen elkaar aan. Dat kan thuis in de eigen woning in de wijk zijn en ook bij bewoners van een appartement in Westerholm.

Vaak verlenen mantelzorgers langdurig zorg en ondersteuning, wat erg intensief kan zijn. Er is bij Westerholm oog voor de belasting van mantelzorgers. 

Westerholm maakt het mogelijk dat mantelzorgers af en toe even vrij kunnen nemen door de zorg even van ze over te nemen. Dat kan van tijdelijke aard zijn, zie hiervoor ook de pagina tijdelijk uit huis. Als u langdurig zorg ontvangt van Westerholm vullen professionele medewerkers de mantelzorgers elkaar aan.

Westerholm kleine bestanden13