Ondersteuning en zorg van Westerholm in de laatste levensfase

In de laatste levensfase, is kwaliteit van leven en een goede afronding van het leven van belang. In deze fase is er veel aandacht en ondersteuning nodig. Vaak voorziet de familie in deze behoefte. Ook de medewerkers van Westerholm hebben oog voor het speciale karakter van de laatste levensfase.

De medewerkers zijn deskundig in de omgang met u en uw naasten tijdens de laatste levensfase. Een aantal medewerkers is geschoold als aandachtsvelder palliatieve zorg. Zij bieden speciale ondersteuning en zorg bij u thuis in de wijk of in uw appartement in Westerholm. Woont u in Westerholm dan is er ruimte voor familie en naasten. Zij kunnen eventueel blijven logeren en gebruik maken van de voorzieningen die Westerholm biedt.

Westerholm laatste levensfase

Geestelijk verzorger

Praten met een geestelijk verzorger kan gaan over uw levensverhaal en de levensproblemen verbinden aan uw zicht op het leven. Geloofskwesties kunnen daarbij aan de orde komen, maar dat hoeft niet.

De geestelijk verzorger van Westerholm kan u ondersteunen op geestelijk gebied en bij het vinden van passende hulp.

Via onderstaande links vindt u meer algemene informatie:

Meer weten?

Wilt u meer weten over ondersteuning en zorg in de laatste levensfase? Neem dan contact op via telefoonnummer 050 - 534 21 22.

U kunt ook een e-mailbericht sturen naar info@westerholm.nl.