Werken en leren bij Westerholm

Bewoners, medewerkers en vrijwilligers wonen en werken met elkaar samen vanuit de kernwaarden Eigenheid, Veiligheid en Plezier. Iedere medewerker is in de uitoefening van zijn of haar functie verantwoordelijk voor het geheel en neemt daarom deel aan overstijgende zaken zoals commissies, (team) vergaderingen of andere activiteiten. Westerholm werkt met aandachtsvelden zoals palliatieve zorg, welzijn en applicatiebeheer waarbij medewerkers hun specifieke talenten kunnen inzetten.

Persoonlijk eigenaarschap

Westerholm gaat uit van persoonlijk eigenaarschap van iedere medewerker en kiest voor een coachende en faciliterende stijl van leidinggeven. Management en overhead zijn beperkt tot het minimum. Persoonlijk eigenaarschap is verder uitgewerkt in de kerncompetenties; professioneel, samenwerken, organiseren van het werk en hospitality.

Mantelzorg Westerholm

Omschrijving van de kerncompetenties

De kerncompetenties zijn als volgt uitgewerkt:

  • Iedere medewerker is een echte professional, neemt en krijgt verantwoordelijkheid voor de uitoefening van het vak, is daarop aanspreekbaar, weet waartoe ze bevoegd en bekwaam is en weet wanneer ze moet afstemmen en overdragen.
  • Iedere medewerker kan samenwerken binnen het eigen team en met andere teams, met bewoners en hun sociale netwerk, met vrijwilligers, met behandelaren en overige externen.
  • Iedere medewerker organiseert het werk met haar teamleden en richt het in op de behoefte van de bewoners, binnen de gestelde kaders.
  • Iedere medewerker kan zich in het werk verplaatsen in de ander en begrijpt dat ze deel uitmaakt van de totale beleving van de ander en handelt daarnaar. Ze overziet het complete plaatje en presenteert zichzelf als vertegenwoordiger van de organisatie.

Organisatie van het werk

Westerholm werkt met kleine teams die samen met de sociale omgeving van de bewoner verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van en zorg aan een kleine groep bewoners. Bewoners en medewerkers kennen elkaar en kunnen zo optimaal inspelen op behoeften van bewoners en mogelijkheden van medewerkers en organisatie. Daarnaast is er een keukenteam, een facilitair team, een hospitalityteam en een team ondersteunende diensten. Duurzaam en gezond roosteren zijn uitgangspunt evenals een goede balans tussen individuele- en organisatiewensen.

Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

Westerholm biedt medewerkers een ‘Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden’ pakket (MKSA-WKR) aan. De individuele spaardoelen in dit pakket zijn:

  • Fiets
  • Contributie vakbond
  • Moderne communicatiemiddelen
  • Fitness

Ook is een korting op de zorgverzekering mogelijk.

Medewerker en organisatie in ontwikkeling

Westerholm is een ‘lerende organisatie’ en schept een cultuur waarin blijvend wordt geleerd, door iedereen, op ieder moment. Het open leerklimaat draagt eraan bij dat medewerkers zich vrij en uitgenodigd voelen om kennis te delen en elkaar van feedback te voorzien. De eigen talenten en mogelijkheden van medewerkers staan voorop.

Naast vakgerichte scholing stimuleert Westerholm de individuele ontwikkeling van medewerkers. Westerholm zorgt voor voldoende faciliteiten op het gebied van professionele ontwikkeling en biedt verschillende vormen van leren (zoals klinische lessen, e-learning, trainingen, workshops, beroepsopleidingen, e.d.).

Werken bij Westerholm

Fijn en veilig wonen en werken

Van iedere medewerker wordt een positieve bijdrage aan de organisatieontwikkeling verwacht. De medewerker krijgt daar veel voor terug: kansen voor initiatieven en eigen inbreng, zelfstandigheid en samenwerking in een team van professionals. Kortom, iedere medewerker krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan fijn en veilig wonen en werken.

De veranderende arbeidsmarkt

Bij Westerholm werken mensen vanuit een geheel verschillende achtergrond. De maatschappelijke omstandigheden vragen om vernieuwende vormen van leren. Westerholm heeft een open houding als het gaat om volwassenen die kiezen voor werken met ouderen na eerst in een ander beroep gewerkt te hebben.

Westerholm nodigt nadrukkelijk iedereen uit die van betekenis wil zijn als het gaat om wonen en zorg voor ouderen. Er zijn veel mogelijkheden om een hele mooie carrièreswitch te maken.

Natuurlijk blijft Westerholm ook openstaan voor jonge mensen die als professional aan de slag willen en als stagiaire of leerling een werk- of stageplek nodig hebben. Open sollicitaties zijn van harte welkom, naast de reguliere contacten die Westerholm heeft met de scholen in de regio.

Iedereen die zich oriënteert op de arbeidsmarkt en kennis wil maken met werken voor en met ouderen is welkom voor een nadere kennismaking. Dat kan in de vorm van een gesprek, maar meelopen om sfeer te proeven en een eerste kennismaking met de professionals behoort ook tot de opties.

Werken en leren bij Westerholm?

Op dit moment zijn er geen openstaande vacatures maar je kunt altijd een open sollicitatie indienen. Vul het sollicitatieformulier in door op één van onderstaande knoppen te klikken.

Vacatures    Sollicitatieformulier