Ondersteuning bij dementie

Ondersteuning bij dementie kunt u of uw naaste ontvangen van Westerholm als u woont in uw eigen huis in de wijk, of als u woont in een appartement van Westerholm. Medewerkers van Westerholm zijn professionals en geschoold in het herkennen van, en de omgang met, dementie.

Het kan zijn dat u of uw naaste symptomen laat zien die kunnen duiden op dementie. Denk hierbij aan als u of uw naaste moeite heeft met:

  • het geheugen;
  • het gebruik van taal;
  • het uitvoeren van ingewikkelde handelingen;
  • het herkennen van mensen, dingen en situaties;
  • organiseren en plannen.
Westerholm algemeen zorgcentrum

De gevolgen van dementie

Dementie gaat vaak samen met psychische problemen en/of gedragsproblemen, zoals angst, depressie of rusteloosheid. Dementie heeft grote gevolgen voor uzelf en voor uw naaste en uw sociale omgeving. De gevolgen verschillen sterk per persoon maar er is altijd een proces van achteruitgang. Dit geeft het gevoel van verlies en rouw. Hulp en begeleiding bij de eerste symptomen kunnen het leven verlichten.

Professionals van Westerholm

Medewerkers van Westerholm zijn professionals en geschoold in het herkennen van en de omgang met dementie. De casemanager dementie is een verpleegkundige, die speciaal is opgeleid om vanaf de allereerste symptomen van dementie u of uw naaste te ondersteunen. Dat kan gaan over heel praktische zaken zoals het regelen van de huishouding. Ook biedt zij steun in de omgang met dementie, en is zij de spin-in-het-web voor contacten met overige behandelaren. Denk hierbij aan de fysio- en ergotherapeut, de pedicure, de tandarts en de ziekenhuizen.

Algemeen westerholm

Hulp en begeleiding kunt u of uw naaste zowel ontvangen in uw eigen huis in de wijk als in een appartement in Westerholm. Altijd staat daarbij een gelijkwaardige relatie en wederzijds respect voorop.

De casemanager kunt u bereiken via 050 – 534 21 22.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over dementie: