Tijdelijk uit huis; als het thuis even niet meer gaat

Bent u tijdelijk niet in staat om thuis goed voor uzelf te zorgen, dan kunt u hulp ontvangen. Dat kan door tijdelijk uit huis te gaan en te verblijven in een appartement van Westerholm, in een veilige en huiselijke omgeving. Ook wanneer iemand voor u zorgt, maar deze er tijdelijk niet voor u kan zijn, kunt u gebruik maken van het tijdelijk verblijf met zorg van Westerholm.

Lees hieronder voor welke situaties Westerholm u een tijdelijk verblijf kan bieden en wat dit voor u en/of uw naasten inhoudt.

Eerstelijnsverblijf (ELV)

  • Uw gezondheidssituatie verandert waardoor u tijdelijk niet meer zelfstandig thuis kunt wonen.
  • U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt, maar uw huisarts vindt het niet veilig dat u al naar huis gaat.
  • De medische zorg die u nodig heeft, is thuis niet goed te organiseren.

Eerstelijnsverblijf wordt vergoed vanuit de basisverzekering, er geldt wel een eigen risico. Niet alle zorgverzekeraars hebben een contract met Westerholm. Uw eigen zorgverzekeraar kan u daar goed over informeren.

Wonen in Westerholm Haren

Wat Westerholm u biedt

In Westerholm heeft u een eigen appartement met eigen badkamer en toilet waarin u tijdelijk kunt verblijven. U sterkt hier aan en gaat na maximaal drie maanden weer naar huis. U ontvangt de zorg die u nodig heeft, evenals eten en drinken. Ook kunt u deelnemen aan activiteiten en gebruik maken van algemene voorzieningen.

Mocht uw situatie veranderen en u kunt niet meer naar huis, dan kijken medewerkers van Westerholm samen met u naar de mogelijkheden voor een langdurig verblijf.

Overbrugging in afwachting van een definitief verblijf

Thuis wonen gaat niet meer, u heeft direct 24 uur per dag zorg nodig en u heeft een indicatie voor langdurige zorg en verblijf. Wanneer er op dat moment geen appartement voor definitief verblijf beschikbaar is, kunt u tijdelijk ter overbrugging verblijven in een appartement dat gereserveerd is voor tijdelijk verblijf.

In het appartement voor tijdelijk verblijf heeft u de beschikking over een eigen badkamer en toilet. U ontvangt zorg die u nodig heeft, evenals eten en drinken, ook kunt u deelnemen aan activiteiten en zijn algemene voorzieningen voor u beschikbaar.

Wanneer u niet meer thuis kunt wonen dan vraagt u of uw huisarts een Wlz –indicatie (Wet langdurige zorg) aan bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). De zorg wordt hieruit vergoed en u betaalt een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt door het CAK (Centraal Administratie Kantoor) bepaald. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.

Ontzorgen van u als mantelzorger: respijtzorg

U verzorgt uw partner die hulpbehoevend is geworden. Dag en nacht staat u voor uw partner klaar. Soms is het fijn dat u als mantelzorger even vrijaf kunt hebben. U heeft tijd nodig om op te laden en de zorg aan een ander over te laten. In dit geval kan Westerholm een tijdelijk verblijf voor uw partner bieden.

In Westerholm ontvangt uw partner de zorg die hij/zij nodig heeft, evenals eten en drinken. In een eigen appartement met eigen badkamer en toilet. Ook kan uw partner deelnemen aan activiteiten en zijn algemene voorzieningen beschikbaar.

Logeerkamer

Woont uw naaste in Westerholm en woont u ver weg? Of bent u in een bepaalde periode van het verblijf van uw naaste graag dichtbij? U kunt logeren in een ruime tweepersoonskamer met eigen sanitair. Ook is het mogelijk (om tegen betaling) te ontbijten of een warme maaltijd te nuttigen.

Bekijk hier de tarieven