Brandbrief naar minister Helder vanuit Noordelijke zorgorganisaties

De toekomst van fijn en veilig ouder worden

Wellicht weet u dat de regering wil bezuinigen op de zorg voor ouderen. Dat is heel bijzonder. Er zijn veel crises waardoor het leven duurder wordt, dat geldt ook voor een organisatie als Westerholm. Als de overheid de bezuinigingen doorvoert, kunnen we niet meer voldoende kwaliteit bieden. Want hoe houden we dan voldoende gekwalificeerd personeel en hoe houden we een fijne en veilige woon- en leefomgeving?

Ouderen van nu en straks zijn anders dan de ouderen van vroeger: ze zijn  mondiger, beslissen zelf over hun leven, ook al zijn er beperkingen. Steeds beter gebruiken zij technologie, zoals tablet, laptop, mobiele telefoon of medicijndispenser. Lukt het nog niet helemaal zelf, dan zijn er vaak mensen uit het sociale netwerk, die kunnen helpen.

In Westerholm noemen we dat veranderingsproces 'van zorgen voor naar zorgen dat'. We kijken naar wat mensen zelf kunnen en wat hun sociale netwerk kan. En soms helpen we om dingen weer aan te leren, zoals oog druppelen of steunkousen aantrekken. Kleine dingen maar o zo belangrijk. Zo spannen we ons samen in om het ouder worden betaalbaar te houden zonder kwaliteitsverlies.

De bezuinigingsplannen van de overheid zijn substantieel, organisaties die werken voor ouderen maken zich grote zorgen.  Daarom hebben zij de handen ineen geslagen en een brandbrief verstuurd naar de minister. Ook Westerholm heeft deze brief ondertekend, want ook wij maken ons grote zorgen. We gaan voor voldoende enthousiaste en gekwalificeerde medewerkers die een fatsoenlijk salaris verdienen en voor fijne appartementen en een mooie leefomgeving.

Heeft u zelf ideeën over 'van zorgen voor naar zorgen dat'? Laat het ons weten, want natuurlijk maken wij allen onze verantwoordelijkheid waar voor een veilige, fatsoenlijke en betaalbare ondersteuning bij het ouder worden.

U bereikt ons via info@westerholm.nl.

 

Het convenant ‘Groninger Kracht’ is ondertekend!

Woensdagmiddag 15 februari was het zover! Met zestien Groninger ouderenzorgorganisaties is het convenant ‘Groninger Kracht’ getekend, de regiovisie op het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030.

In het convenant delen wij onze visie op de Groningse ouderenzorg. De ambitie is om zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder te worden in je eigen omgeving, waar je actief deelneemt aan de gemeenschap en je je van betekenis voelt, ook als je afhankelijk wordt van ondersteuning of zorg.

Als ouderenzorgorganisaties werken wij al lang met elkaar samen. De laatste jaren gebeurt dat steeds intensiever, ook omdat de vraagstukken groter worden. De groei van het aantal ouderen met een zorgvraag en de krimpende arbeidsmarkt brengen grote vragen met zich mee: Hoe is goede en betaalbare zorg toegankelijk te houden voor alle ouderen in Groningen, waarbij hun kwaliteit van leven wordt ondersteund?

Wij als zorgaanbieders willen er samen aan bijdragen dat zorg voor iedereen beschikbaar blijft. Het vertrekpunt voor de regiovisie is: Groninger Kracht oftewel ‘veur mekoar en mit mekoar’. In Groningen zorgen we voor elkaar en kijken we naar elkaar om en vinden we samen oplossingen voor de vraagstukken waar we voor staan. Daarbij gaan wij uit van de kracht en mogelijkheden van de inwoners van Groningen, delen we als zorgprofessionals onze expertise en werken we samen met inwoners van de wijken en dorpen, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, huisartsen en ziekenhuizen om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden en waar mogelijk benutten we de mogelijkheden van de technologie.

Wij nodigen alle organisaties, zorgzame initiatieven en medewerkers uit de provincie Groningen zich aan te sluiten bij deze beweging. Binnenkort zal een podcastserie verschijnen over Groninger Kracht, het leven van ouderen in de gemeenschap in 2030.

Het convenant ‘Groninger Kracht’ is ondertekend door Zorggroep Meander, De Hoven, Dignis, Leyhoeve Zorg BV, NNCZ, Noorderzorg, Stichting Vredewold, Stichting Zorgcentrum De Blanckenborg, TSN Verzorging en Verpleging, Westerholm, Woonzorgcentrum Het Hooge Heem, ZINN, Zonnehuisgroep Noord, Zorggroep Groningen, Zorggroep Oosterlengte en BCM Ouderenzorg.

Volgende