Uw routekaart door zorgland

Wanneer u niet langer meer goed voor u zelf kunt zorgen, biedt Westerholm professionele verzorging en verpleging in haar zorgcentrum in Haren of bij u thuis. Wij zetten de mogelijkheden hiervan voor u op een rij.

Route 1: Wonen in Westerholm met intensieve zorg
Als u 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft, dan heeft u recht op zorg met verblijf in een zorginstelling. Voor iedere Nederlander is deze intensieve zorg geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Om gebruik te maken van langdurige zorg in een zorginstelling heeft u een indicatie nodig. Op de website van Menzis Zorgkantoor kunt u meer informatie vinden over de Wlz.

Aanvragen indicatie vanuit de Wlz
Wilt u in aanmerking komen voor zorg met verblijf in een van onze zorgcentra, dan dient u een indicatie aan te vragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Het indicatiebesluit van het CIZ wordt naar het zorgkantoor in uw regio gestuurd, die de financiering van uw zorg verder regelt. Met het digitale Wlz-kompas van Zorginstituut Nederland beschikt u altijd over de meest recente informatie over zorg- en overige voorzieningen in een Wlz-instelling.

Hulp bij het invullen
Bent u zelf niet in staat de aanvraag in te vullen of heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Wij helpen u graag.

Eigen zorgbijdrage
Voor zorg gefinancierd vanuit de Wlz moet u een eigen bijdrage betalen. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage is, neem dan contact op met het CAK. U kunt ook gebruik maken van het rekenprogramma om uw eigen bijdrage te berekenen.

Route 2: Wonen in Westerholm zonder intensieve zorg
U kunt bij ons ook wonen met minder intensieve zorg. Hiervoor heeft u geen indicatie nodig. U huurt een appartement in een van onze zorgcentra en neemt daarbij een vast arrangement af. Heeft u later meer zorg van ons nodig, dan kunt u deze ook bij ons afnemen. De huurprijs en servicekosten van het appartement zijn afhankelijk van het aantal m². Deze kunt u opvragen bij onze receptie.

Route 3: Zorg thuis vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw)
Heeft u zorg nodig aan huis, informeert u dan naar de mogelijkheden die Westerholm biedt op het gebied van persoonlijke verzorging en verpleging.

De zorg thuis wordt bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet (Zvw). Daartoe heeft Westerholm een overeenkomst gesloten met onderstaande verzekeraars:

 • Zilveren Kruis / Achmea
 • Coöperatie VGZ UA
 • CZ (OWM, OHRA, Delta Lloyd)
 • Coöperatie Menzis U.A.
 • DSW Zorgverzekeraar
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 • ASR Ziektekosten
 • ENO Zorgverzekeraar N.V.
 • Overige labels die onder bovenstaande verzekeraars vallen

Staat uw zorgverzekeraar hier niet bij, neemt u dan contact op met Westerholm.

Prestaties en tarieven 2017

prestatie*tarief per uur**tarief per 5 minuten
persoonlijke verzorging€ 45,25€ 3,77
verpleging€ 70,74€ 5,89

 

* dit zijn de huidige gecontracteerde zorgprestaties;

** dit zijn de huidige tarieven, per zorgverzekeraar kan dit enkele procenten verschillen.

Wachtlijst
Wij doen alle inspanningen om onze wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Wij kunnen ook een overbruggingsoplossing bieden, bijvoorbeeld door zorg thuis of een verblijf in één van onze logeerruimtes in Haren.

 • Westerholm, zorg met verblijf: 2 wachtenden met een wachttijd van 0 tot 6 maanden
 • Thuiszorg: geen wachttijd

Houdt u bij inschrijving rekening met het volgende:

 • De wachtlijst is slechts een indicatie
 • Het type zorg, uw eigen voorkeuren en de mate van urgentie spelen een rol
 • Soms willen mensen zelf langer wachten of kunnen zij ergens anders verblijven, waardoor de wachttijd voor anderen korter wordt.

Neem daarom altijd contact op met onze woon-zorgconsulent om uw wensen te bespreken.

"Samen met u bepalen wij de zorg die bij u past"