Stichting Vrienden van Westerholm

De Stichting Vrienden van Westerholm heeft als doel het leven van de (wijk)bewoners van Westerholm die zorg en begeleiding ontvangen te veraangenamen. Het gaat hierbij over extraatjes die het comfort en plezier van de bewoners kunnen vergroten. Dit kan door (mede)bekostiging van zaken die dat bevorderen.

Wat houdt dit in?

De belangrijkste taak van Westerholm is te zorgen dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden in een fijne en veilige omgeving. Veel aandacht wordt gestoken in de zorg voor en het welzijn van ouderen. Onderdeel van het bevorderen van welzijn zijn zaken die het leven niet alleen draagbaar maken, maar ook kunnen veraangenamen.

Het zijn de extraatjes, die vaak net even een puntje op de i kunnen zetten. In het verleden werden door giften bijvoorbeeld een biljarttafel aangeschaft en een vleugel. Een ander voorbeeld is een grote televisie voor de recreatiezaal en een tovertafel in de huiskamer.

Circus

Donaties en giften

Donaties en giften (legaten) kunnen natuurlijk eenmalig worden gedaan, hier kunnen we spontane acties mee uitvoeren die bovenstaand doel kunnen dienen. Regelmatig terugkerende donaties worden echter ook zeer op prijs gesteld. Hierop kan langduriger worden gebouwd, waardoor de Stichting vooruit kan plannen.

Wilt u een donatie of gift doen dan kan dit op rekeningnummer:

NL29 RABO 0357 0974 67 ten name van Vrienden van Westerholm o.v.v. Westerholm.

ANBI status

De Stichting heeft de ANBI status. Jaarlijks zal een (financieel) jaarverslag gepubliceerd worden.

Contactgegevens

Irenelaan 1
9752 LS Haren
050 – 534 21 22
bestuurvrienden@westerholm.nl

Kamer van Koophandel no: 77821009
Bankrekening: NL29 RABO 0357 0974 67

Bestuursleden

  • mevrouw J. W. Rutgers-Stoker, voorzitter
  • mevrouw E. Poutsma-Smilde, secretaris
  • de heer W.A. Hoffstädt, penningmeester
  • mevrouw E. Bijster-van Brussel
  • mevrouw M. Diesemer
  • mevrouw M. Ennes-Boutier
Pianoconcert 1