'Kleidag’ aan de Waddenzee

Wat wil Westerholm zijn, nu en in de toekomst?

Over deze vraag heeft een aantal mensen zich gebogen. Sleutelfiguren uit de organisatie, leden van Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en een aantal (externe) deskundigen. Dit alles onder de bezielende leiding van Buro Reng op locatie Wongema, een unieke locatie in het Groningse niets vlakbij de Waddenzee.

Tijdens een inspirerende ontmoeting is het begin gemaakt met actualisatie van kernwaarden, missie en visie. In een tweetal vervolgbijeenkomsten zijn de juiste woorden gevonden om richting te geven aan de toekomst van Westerholm. In het bijgaande filmpje een korte impressie van de ‘kleidag’ aan de Waddenzee. Na de zomer zullen wij de nieuwe kernwaarden, missie en visie delen met een breed publiek!