Sinds 1928

Een nalatenschap van het idealistische echtpaar Rikkers-Lubbers in 1928 vormt het begin van onze bestaansgeschiedenis. De gelijknamige stichting, die deze nalatenschap beheert, opende in 1933 de deuren van het statige Huize Rikkers-Lubbers aan de Heresingel in de stad Groningen. Het is een huis dat zich vooral richt op de beter gesitueerde ouderen, ofwel het eerste ‘Pension voor Dames en Heeren, uitsluitend eerste klas’. In 1970 kwam er een tweede locatie bij aan de Irenelaan in Haren: Huize Westerholm.  In beide huizen namen religieuze zusters van verschillende ordes aanvankelijk de verzorging  van de bewoners op zich. Ze werden hierin bijgestaan door lekenzusters en vrijwilligsters. Hoewel deze religieuze band blijft bestaan, maakten de zusters in de jaren tachtig steeds meer plaats voor ‘gewoon’ personeel. Met het afscheid nemen van de laatste religieuze directrice kwam begin jaren negentig de zorg volledig in seculiere handen.