Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

In Westerholm wonen ouderen die extra kwetsbaar zijn voor een Corona-besmetting. Om die reden zetten we alles op alles om een besmetting in Westerholm te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en van Actiz , de brancheorganisatie voor de ouderenzorg.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van onze maatregelen. We informeren bewoners en hun naasten door middel van nieuwsbrieven. Deze publiceren wij op onze website, zodat u steeds direct op  hoogte bent van het meest actuele beleid van Westerholm.

Om de risico’s op verspreiding van het Coronavirus zo laag mogelijk te houden is op dit moment ons beleid gericht op sociale isolatie. Dit houdt het volgende in:

  • De deuren van Westerholm en het Westerhuys zijn gesloten
  • Bezoek is niet toegestaan
  • In- en uithuizing gebeurt d.m.v. gecontroleerde binnenkomst, d.w.z. gezondheidscheck bij binnenkomst, toepassing hygiëne richtlijnen en begeleiding door medewerker van Westerholm
  • Het verblijf van bewoners buitenshuis is beperkt tot het eigen balkon, de binnentuin en het terras bij de serre aan de achterkant van het gebouw. Het risico op onvoorzien contact is hier zo goed als uitgesloten.

 Voor iedereen blijven de hygiëne maatregelen belangrijk:

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen ter begroeting
  • Houd 1,5 meter afstand

 Welbevinden en contact

Binnenshuis hanteren we strikt de hygiënemaatregelen. Er is volledige bewegingsvrijheid binnenshuis waardoor sociaal contact op afstand mogelijk is. Koffie- en theedrinken, film kijken, muziek beluisteren, eten: deze activiteiten blijven mogelijk met gepaste afstand.

We maken gebruik van Skype, Facetime en Familienet waardoor digitale communicatie met dierbaren mogelijk is. Medewerkers van Westerholm bieden bij het gebruik de gewenste ondersteuning. Als er ondersteuning nodig is bij het gebruik, dan staan medewerkers van Westerholm klaar.

Communicatie

Wij staan open voor suggesties ter verbetering en creatieve ideeën die het welbevinden van bewoners ten goede komen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen: Jiska Keizer, manager Wonen, Welzijn en Zorg of Dineke Katerberg, directeur-bestuurder. U kunt ons bereiken via 050 5342122, of via de mail info@westerholm.nl.

Meer informatie
Op de website van het RIVM en van Actiz kunt u de meest recente berichtgeving omtrent het Corona-virus volgen.

Onderstaand vindt u de nieuwsbrieven zodat u op de hoogte bent van de informatie die is verstuurd aan de bewoners en hun contactpersonen.

Nieuwsbrief 1 april

Nieuwsbrief 27 maart

Nieuwsbrief van 24 maart

Nieuwsbrief 20 maart

Nieuwsbrief van 16 maart

Nieuwsbrief 13 maart

Nieuwsbrief 6 maart

Nieuwsbrief 28 februari