Download nieuwsbrief

  • Bestandsnaam 6 juli Restaurant Westerholm

    Extra informatie
    In de week van 2 t/m 8 juli heeft u kunnen genieten van een warme maaltijd in ons restaurant. Deze week was een proef om de belangstelling te peilen en om uit te zoeken wat het van ons als organisatie vraagt.

  • Bestandsnaam 13 juli Restaurant Westerholm

    Extra informatie
    Vanaf maandag 16 juli is er de mogelijkheid om binnen Westerholm naast het eten op het appartement ook in het restaurant te eten. Zowel de bewoners van Westerholm als omwonenden alsook mensen die op de een of andere manier betrokken zijn bij Westerholm, bv. mensen die op onze wachtlijst staan, zijn van harte welkom.