Nieuwbouw

Nieuwbouwplannen

De ontwikkelingen rond het Corona-virus stellen veel activiteiten van ons allen in een ander daglicht. Het ziet ernaar uit dat het virus langere tijd invloed zal hebben op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ter bescherming van de meest kwetsbare mensen heeft de overheid maatregelen genomen, die ook Westerholm toepast.

Ondanks de Corona-maatregelen hebben wij de voorbereiding van de nieuwbouwplannen voortgezet. Met (digitale) inspraak van bewoners en omwonenden en in samenwerking met de gemeente, zijn de plannen voor de terreininrichting rondom de nieuwbouw gemaakt. Tezamen met de al eerder gepresenteerde ontwerpen van het gebouw, zijn de plannen nu zover dat ze gereed zijn voor het indienen van een vergunning bij de gemeente.

Hierbij treft u de ontwerpen aan die onderdeel zijn van de vergunningaanvraag:

Presentatie nieuwbouw

Presentatie inrichting buitenruimte nieuwbouw

Omwonenden hebben de gelegenheid om tot 1 juni a.s. nog een laatste reactie te geven aan projectleider Douwe Veltman via het emailadres: d.veltman@bcn-groep.nl. Ook kunt u in uw mail aangeven als u liever telefonisch contact met hem wilt hebben. Dan wordt u door hem gebeld. En natuurlijk is het mogelijk om niet digitaal maar rechtstreeks via de receptie van Westerholm of via het algemene telefoonnummer 050 5342122 te reageren.

Voor bewoners en medewerkers maken we in het gebouw een fysieke presentatie van de nieuwbouwplannen. We hopen natuurlijk dat we ons gebouw zo snel mogelijk weer voor veel mensen open kunnen stellen zodat deze fysieke presentatie voor iedereen toegankelijk is.

Korte terugblik op de aanpak tot nu toe

Mei 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de resultaten van de inspraak van de klankbordgroep betreffende de terreininrichting rond de nieuwbouw en over de voortgang van het proces van de vergunningsaanvraag.

Maart 2020
Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht dat ondanks de Corona-crisis de voorbereidingen voor de nieuwbouw door blijven gaan. Verzoek aan de buren is om aan te geven of zij digitaal dan wel per post betrokken willen blijven.

Februari 2020
Presentatie aan Klankbordgroep eerste planontwikkeling invulling openbare ruimte door Kees van Bohemen.

 Januari 2020
Eerste bijeenkomst klankbordgroep invulling openbare ruimte. Kennismaking met Kees van Bohemen van buro Hollema uit Rolde, http://www.burohollema.nl/nl/ De klankbordgroep levert input voor planontwikkeling.

November 2019
Presentatie nieuwbouwplannen aan de buren.
Instelling klankbordgroep voor invulling openbare ruimte rond nieuwbouw.

Voorjaar 2019
Inzet BCN uit Drachten in de persoon van Douwe Veltman als projectleider die de bouwplannen gaat begeleiden.
Architectenbureau VNL uit Grou gaat de nieuwbouwplannen verder ontwikkelen. De architecten zijn Teunis Vonk en Robert Landstra.

December 2018
De koopovereenkomst betreffende de grond en opstallen aan de Beatrixlaan tussen de gemeente Haren en Westerholm is getekend.

September 2018
De gemeenteraad van de gemeente Haren stelt het stedenbouwkundig plan vast, het zijn de algemene kaders waaraan Westerholm zich moet houden bij de verdere uitwerking van de plannen.