Nieuwbouw

Nieuwbouwplannen

De ontwikkelingen rond het Corona-virus stellen veel activiteiten van ons allen in een ander daglicht. Het ziet ernaar uit dat het virus langere tijd invloed zal hebben op de wijze waarop we met elkaar omgaan. Ter bescherming van de meest kwetsbare mensen heeft de overheid maatregelen genomen, die ook Westerholm toepast.

Ondanks de Corona-maatregelen hebben wij de voorbereiding van de nieuwbouwplannen voortgezet. Met (digitale) inspraak van bewoners en omwonenden en in samenwerking met de gemeente, zijn de plannen voor de terreininrichting rondom de nieuwbouw gemaakt. Tezamen met de al eerder gepresenteerde ontwerpen van het gebouw is de omgevingsvergunning in week 27 ingediend bij de gemeente. De aanvraag voor de omgevingsvergunning en de ontwerpbeschikking met de bijbehorende stukken liggen sinds 17 september 2020 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente. Tijdens deze periode van ter inzageligging kunnen eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking ingediend worden.

Hierbij treft u de ontwerpen aan die onderdeel zijn van de vergunningaanvraag:

Presentatie nieuwbouw

Presentatie inrichting buitenruimte nieuwbouw

Voor bewoners en medewerkers hebben we in het gebouw een fysieke presentatie van de nieuwbouwplannen gemaakt. We hopen natuurlijk dat we ons gebouw zo snel mogelijk weer voor veel mensen open kunnen stellen zodat deze fysieke presentatie voor iedereen toegankelijk is.

Korte terugblik op de aanpak tot nu toe

18 november

Interview met Dineke Katerberg over de nieuwbouwplannen in Haren de Krant.

10 november

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen en het starten van de sloopwerkzaamheden.

10 september

Nieuwsbrief  aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen en het proces rondom het verlenen van de omgevingsvergunning.

2 juli 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen en het indienen van de vergunningaanvraag.

24 juni 2020

Interview met Dineke Katerberg over de nieuwbouwplannen van Westerholm in Haren de Krant.

20 Juni 2020

Artikel over onze nieuwbouwplannen in het Dagblad van het Noorden https://www.dvhn.nl/groningen/Woonzorgcentrum-Westerholm-in-Haren-bouwt-37-appartementen-bij-25766428.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Mei 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de resultaten van de inspraak van de klankbordgroep betreffende de terreininrichting rond de nieuwbouw en over de voortgang van het proces van de vergunningaanvraag.

Maart 2020
Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht dat ondanks de Corona-crisis de voorbereidingen voor de nieuwbouw door blijven gaan. Verzoek aan de buren is om aan te geven of zij digitaal dan wel per post betrokken willen blijven.

Februari 2020
Presentatie aan Klankbordgroep eerste planontwikkeling invulling openbare ruimte door Kees van Bohemen.

 Januari 2020
Eerste bijeenkomst klankbordgroep invulling openbare ruimte. Kennismaking met Kees van Bohemen van buro Hollema uit Rolde, http://www.burohollema.nl/nl/ De klankbordgroep levert input voor planontwikkeling.

November 2019
Presentatie nieuwbouwplannen aan de buren.
Instelling klankbordgroep voor invulling openbare ruimte rond nieuwbouw.

Voorjaar 2019
Inzet BCN uit Drachten in de persoon van Douwe Veltman als projectleider die de bouwplannen gaat begeleiden.
Architectenbureau VNL uit Grou gaat de nieuwbouwplannen verder ontwikkelen. De architecten zijn Teunis Vonk en Robert Landstra.

December 2018
De koopovereenkomst betreffende de grond en opstallen aan de Beatrixlaan tussen de gemeente Haren en Westerholm is getekend.

September 2018
De gemeenteraad van de gemeente Haren stelt het stedenbouwkundig plan vast, het zijn de algemene kaders waaraan Westerholm zich moet houden bij de verdere uitwerking van de plannen.