Nieuwbouwplannen

Het aantal ouderen neemt toe en daarmee de vraag naar wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Het vrijkomen van het aan Westerholm grenzende terrein als gevolg van het vertrek van de Nicolaasschool, was voor Westerholm dan ook aanleiding om nieuwbouwplannen te ontwikkelen. Deze plannen zijn ontwikkeld samen met de buurt en samen met de gemeente.

Voortgang

Woensdag 21 april 2021 werd de eerste paal voor de nieuwbouw van Westerholm in Haren geboord. Een heuse mijlpaal in een proces van grondige voorbereiding.

Dhr. Noordhoff, bewoner van Westerholm, zorgde met een druk op de knop dat de eerste paal werd geboord!

Ook de pers was hierbij aanwezig. Het artikel in Haren de Krant leest u hier

De komende periode wordt druk gewerkt aan de verdere inrichting van de bouwplaats en het ontgraven van de bouwput. Het streven is dat rond week 18 de contouren van de nieuwbouw duidelijk zichtbaar zijn op het terrein.

De verwachting is dat we voor de zomervakantie 2022 de eerste nieuwe bewoners mogen verwelkomen.

In verband met alle bouwwerkzaamheden is de hoofdingang van Westerholm, gedurende de bouw, verplaatst naar de Westerse Drift.

 


 

Middels nieuwsbrieven informeren we de omgeving over de voortgang van de plannen. De meest recente nieuwbrief vindt u hier.

Hieronder treft u de ontwerpen aan die onderdeel uitmaakten van de vergunningaanvraag:

Voor bewoners en medewerkers hebben we in het gebouw een fysieke presentatie van de nieuwbouwplannen gemaakt. Helaas is het gebouw vanwege de corona-maatregelen op dit moment niet openbaar toegankelijk. We hopen natuurlijk dat we ons gebouw zo snel mogelijk weer voor veel mensen open kunnen stellen zodat deze fysieke presentatie voor iedereen toegankelijk is.

Korte terugblik op de aanpak tot nu toe:

26 maart 2021

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouw.

1 maart 2021

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de start en planning van de nieuwbouw.

18 december 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen. 

18 november 2020

Artikel en interview met Dineke Katerberg over onze nieuwbouwplannen in Haren de Krant.

10 november

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen.

10 september

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen en het proces rondom het verlenen van de omgevingsvergunning.

2 juli 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de voortgang van de nieuwbouwplannen en het indienen van de vergunningaanvraag.

24 juni 2020

Interview met Dineke Katerberg over de nieuwbouwplannen van Westerholm in Haren de Krant.

20 juni 2020

Artikel over onze nieuwbouwplannen in het Dagblad van het Noorden.

Mei 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht over de resultaten van de inspraak van de klankbordgroep betreffende de terreininrichting rond de nieuwbouw en over de voortgang van het proces van de vergunningaanvraag.

Maart 2020

Nieuwsbrief aan de buren van Westerholm. Bericht dat ondanks de Corona-crisis de voorbereidingen voor de nieuwbouw door blijven gaan. Verzoek aan de buren is om aan te geven of zij digitaal dan wel per post betrokken willen blijven.

Februari 2020

Presentatie aan Klankbordgroep eerste planontwikkeling invulling openbare ruimte door Kees van Bohemen. 

Januari 2020

Eerste bijeenkomst klankbordgroep invulling openbare ruimte. Kennismaking met Kees van Bohemen van Buro Hollema uit Rolde. De klankbordgroep levert input voor planontwikkeling.

November 2019

Presentatie nieuwbouwplannen aan de buren.
Instelling klankbordgroep voor invulling openbare ruimte rond nieuwbouw.

Voorjaar 2019

Inzet BCN uit Drachten in de persoon van Douwe Veltman als projectleider die de bouwplannen gaat begeleiden. Architectenbureau VNL uit Grou gaat de nieuwbouwplannen verder ontwikkelen. De architecten zijn Teunis Vonk en Robert Landstra.

December 2018

De koopovereenkomst betreffende de grond en opstallen aan de Beatrixlaan tussen de gemeente Haren en Westerholm is getekend.

September 2018

De gemeenteraad van de gemeente Haren stelt het stedenbouwkundig plan vast, het zijn de algemene kaders waaraan Westerholm zich moet houden bij de verdere uitwerking van de plannen.