Maatregelen coronavirus

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het virus. Om die reden zetten we alles op alles om een besmetting in Westerholm te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en van Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en onze maatregelen rondom corona. We informeren bewoners en hun naasten door middel van nieuwsbrieven. Deze publiceren wij op deze website, zodat u steeds direct op de hoogte bent van het meest actuele beleid van Westerholm. De meest recente nieuwsbrief vindt u hier.

Weer terug naar normaal

Het lijkt in ons land de goede kant op te gaan met de corona-besmettingen. Met de toename van het aantal mensen dat gevaccineerd is, neemt het risico op besmettingen af. De landelijke overheid versoepelt steeds opnieuw de maatregelen. Zoals u weet volgen wij deze landelijke richtlijnen.

Wat die versoepelingen voor Westerholm betekenen kunt u op deze pagina lezen. 

Beweging Westerholm

Hygiëne richtlijnen

In overeenstemming met de richtlijnen van GGD en RIVM blijven de hygiëneregels voor iedereen ongewijzigd van toepassing:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen ter begroeting

Bezoek

Bewoners mogen maximaal 4 personen tegelijk op hun appartement ontvangen, mits er onderling 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Bezoekers hoeven geen mondkapje meer te dragen. Van toepassing blijft dat de bezoeker zich registreert bij binnenkomst.

Voor bezoek geldt:

  • Verblijf in de openbare ruimtes van bezoek is mogelijk, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden tot de ander en er een plek gezocht wordt om te zitten.
  • Houdt in uw privé-situatie rekening met het feit dat u Westerholm wilt bezoeken, blijf thuis als u in de nabijheid van een besmet bent geweest of anderszins een risico bestaat op een besmetting.
  • Tijdens het bezoek op het appartement is 1,5 meter afstand tot de ander de regel.

 

Welbevinden

Gezamenlijk koffiedrinken, eten in het restaurant, bewegen in de lounge en groepsactiviteiten waarbij afstand houden mogelijk is, zoals het gezamenlijk kijken naar een film, zijn al wat langere tijd weer mogelijk. Bezoek aan de kapper op afspraak is mogelijk, evenals het boodschappen doen in het winkeltje.

Nu de sportscholen ook weer groen licht hebben gekregen en wij het belang van bewegen onderstrepen, is ook binnen Westerholm het moment aangebroken om de beweegactiviteiten uit te breiden. Via het wekelijkse activiteitenprogramma is te zien waar en wanneer deze activiteiten zullen plaatsvinden.

We stimuleren en ondersteunen het gebruik van Skype, FaceTime en Familienet waardoor digitale communicatie met dierbaren mogelijk is.

Communicatie

Wij staan open voor suggesties ter verbetering en creatieve ideeën die het welbevinden van bewoners ten goede komen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen: Jiska Keizer, manager Wonen, Welzijn en Zorg of Dineke Katerberg, directeur-bestuurder. U kunt ons bereiken via 050 - 534 21 22, of via de mail info@westerholm.nl.