Maatregelen coronavirus

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het virus. Om die reden zetten we alles op alles om een besmetting in Westerholm te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en van Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van onze maatregelen rondom corona. We informeren bewoners en hun naasten door middel van nieuwsbrieven. Deze publiceren wij op deze website, zodat u steeds direct op de hoogte bent van het meest actuele beleid van Westerholm. De meest recente nieuwsbrief vindt u hier

Voor iedereen gelden de volgende hygiëne maatregelen:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen ter begroeting

Mondkapjes

Vanaf 12 jaar draagt iedereen bij binnenkomst van Westerholm en het Westerhuys een chirurgisch mondkapje. Om zeker te zijn van de bescherming van het mondkapje, verstrekken wij bij binnenkomst het mondkapje en is het dragen van een eigen mondkapje niet toegestaan.

Bij de ingang treft u een desinfectiezuil, een registratieformulier, een doos met mondkapjes en instructie hoe u het mondkapje kunt gebruiken.

U kunt de instructie ook vinden via deze link.

Beweging Westerholm

Bezoek

De bewegingen in Westerholm beperken we zoveel mogelijk om onvoorziene contacten te voorkomen. Dat betekent dat het bezoek zich niet kan ophouden in de gangen, openbare ruimtes en ook niet in de huiskamers. Bezoek is uitsluitend mogelijk op het appartement. Er zijn 2 vaste bezoekers per week mogelijk, waarbij niet meer dan 1 bezoeker per dag op bezoek mag komen tussen 10.00 en 17.00 uur. Hier zijn ook kinderen bij inbegrepen, ongeacht de leeftijd. Wekelijks kunnen de vaste bezoekers wisselen. De week-periode loopt van maandag tot maandag. De vaste bezoekers kunnen aangemeld worden bij de receptie van Westerholm, via het mailadres: info@westerholm.nl of telefonisch via 050 5342122

De meest recente nieuwsbrief vindt u hier.

Ook tijdens het bezoek op het appartement is 1,5 meter afstand tot de ander en het dragen van een mondkapje de regel.

Welbevinden

Binnenshuis hanteren we de hygiënemaatregelen. Voor bewoners bestaat volledige bewegingsvrijheid binnen en buiten, waardoor sociaal contact op afstand mogelijk is. Koffie- en theedrinken, film kijken, muziek beluisteren, eten in het restaurant, bewegen in de lounge: deze activiteiten blijven mogelijk met gepaste afstand.

We stimuleren en ondersteunen het gebruik van Skype, FaceTime en Familienet waardoor digitale communicatie met dierbaren mogelijk is.

Communicatie

Wij staan open voor suggesties ter verbetering en creatieve ideeën die het welbevinden van bewoners ten goede komen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen: Jiska Keizer, manager Wonen, Welzijn en Zorg of Dineke Katerberg, directeur-bestuurder. U kunt ons bereiken via 050 - 534 21 22, of via de mail info@westerholm.nl.