Maatregelen coronavirus

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het virus. Om die reden zetten we alles op alles om een besmetting in Westerholm te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en van Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en onze maatregelen rondom corona. We informeren bewoners en hun naasten door middel van nieuwsbrieven. Deze publiceren wij op deze website, zodat u steeds direct op de hoogte bent van het meest actuele beleid van Westerholm. De meest recente nieuwsbrief vindt u hier.

Weer terug naar normaal

De landelijke coronamaatregelen zijn sinds 28 april versoepeld. Voor Westerholm betekent dit dat we de bezoekregeling kunnen versoepelen: het is vanaf heden mogelijk om 2 bezoekers per dag en ook 2 bezoekers tegelijk te ontvangen.

Aangezien de pandemie in ons land nog niet voorbij is, blijven alle overige maatregelen nog van toepassing en zullen we de landelijke richtlijnen blijven volgen. Daarnaast blijven de hygiëneregels gelden. 

 

Beweging Westerholm

Hygiëne richtlijnen

In overeenstemming met de richtlijnen van GGD en RIVM blijven de hygiëneregels voor iedereen ongewijzigd van toepassing:

  • Houd 1,5 meter afstand
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen ter begroeting
  • Draag een door Westerholm verstrekt mondkapje bij binnenkomst in het gebouw, en gedurende de gehele periode van verblijf in Westerholm, ook op het appartement

Bezoek

Bewoners mogen 2 bezoekers per dag en ook 2 bezoekers tegelijk  ontvangen. Van toepassing blijft dat de bezoeker zich registreert bij binnenkomst en rechtstreeks naar het appartement van de bewoner gaat en zich dus niet ophoudt in de openbare ruimte of de huiskamer.

Voor bezoek geldt:

  • Openbare algemene ruimtes mogen uitsluitend worden gebruikt als verkeersruimtes, niet om er verblijven: geen bezoek zonder begeleiding in de openbare ruimtes.
  • Houdt in uw privé-situatie rekening met het feit dat u Westerholm wilt bezoeken, blijf thuis als u in de nabijheid van een besmet bent geweest of anderszins een risico bestaat op een besmetting.
  • Ook tijdens het bezoek op het appartement is 1,5 meter afstand tot de ander en het dragen van een mondkapje de regel.

Mondkapjes

Vanaf 12 jaar draagt iedereen bij binnenkomst van Westerholm en het Westerhuys een chirurgisch mondkapje. Om zeker te zijn van de bescherming van het mondkapje, verstrekken wij bij binnenkomst het mondkapje en is het dragen van een eigen mondkapje niet toegestaan.

Bij de ingang treft u een desinfectiezuil, een registratieformulier, een doos met mondkapjes en instructie hoe u het mondkapje kunt gebruiken.

Welbevinden

Gezamenlijk koffiedrinken, eten in het restaurant, bewegen in de lounge en groepsactiviteiten waarbij afstand houden mogelijk is, zoals het gezamenlijk kijken naar een film, zijn al wat langere tijd weer mogelijk. Een verdere verruiming van activiteiten is op dit moment nog niet verantwoord. Bezoek aan de kapper op afspraak is mogelijk, evenals het boodschappen doen in het winkeltje.

We stimuleren en ondersteunen het gebruik van Skype, FaceTime en Familienet waardoor digitale communicatie met dierbaren mogelijk is.

Communicatie

Wij staan open voor suggesties ter verbetering en creatieve ideeën die het welbevinden van bewoners ten goede komen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen: Jiska Keizer, manager Wonen, Welzijn en Zorg of Dineke Katerberg, directeur-bestuurder. U kunt ons bereiken via 050 - 534 21 22, of via de mail info@westerholm.nl.