Maatregelen coronavirus

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Ouderen zijn extra kwetsbaar bij een besmetting met het virus. Om die reden zetten we alles op alles om een besmetting in Westerholm te voorkomen. We volgen de richtlijnen van het RIVM en van Actiz, de brancheorganisatie voor de ouderenzorg.

Op deze webpagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en onze maatregelen rondom corona. We informeren bewoners en hun naasten door middel van nieuwsbrieven. Deze publiceren wij op deze website, zodat u steeds direct op de hoogte bent van het meest actuele beleid van Westerholm. De meest recente nieuwsbrief vindt u hier.

Coronamaatregelen

Na een relatief rustige periode, hebben we nu in en rond Westerholm toch meerdere malen te maken met een besmetting. Hoewel de coronavariant die nu circuleert, minder ernstige ziekteverschijnselen met zich brengt zoals het nu lijkt, nemen we toch maatregelen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Het coronavirus is grillig en kan nog steeds leiden tot ernstige ziekte.

Op deze pagina leest u hoe Westerholm nu en in de nabije toekomst wil omgaan met de coronamaatregelen.

Beweging Westerholm

Basisregels

  • Houd 1,5 meter afstand tot de ander
  • Schud geen handen ter begroeting
  • Was en/of desinfecteer vaak uw handen
  • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen

Bezoek

  • Als u op bezoek gaat bij een bewoner die besmet is, meldt u zich dan bij het locatieteam. Zij helpen u met het aan- en uittrekken van PBM-kleding.

  • Indien mogelijk, beperk het bezoek aan een etage waar een uitbraak is.  

  • Kom niet met meer dan twee personen tegelijk, zodat u in staat bent om voldoende afstand tot de ander te houden. Of breng het bezoek in de buitenlucht.

Activiteiten

  • Er zijn geen beperkingen meer als het gaat om het organiseren van activiteiten. 

 Eten in het restaurant

Eten in het restaurant met familie of anderen is mogelijk. We houden daarbij afstand tot elkaar zoals we inmiddels gewoon zijn te doen.

 

Communicatie

Wij staan open voor suggesties ter verbetering en creatieve ideeën die het welbevinden van bewoners ten goede komen. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen: Jiska Keizer, manager Wonen, Welzijn en Zorg of Dineke Katerberg, directeur-bestuurder. U kunt ons bereiken via 050 - 534 21 22, of via de mail info@westerholm.nl.