Feiten & Cijfers

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over ons woonzorgcentrum Westerholm.  Afhankelijk van uw belangstelling, kunt u een van de volgende bronnen raadplegen:

Statuten
De grondregels en bepalingen, die ten grondslag liggen aan onze zorgcentra, leest u in de statuten van Westerholm.

Jaarverslaglegging
In ons jaarverslag, dat u kunt vinden op jaarverslagenzorg.nl, vindt u meer over de juridische en organisatorische structuur van onze organisatie.

Beleidsplan
Onze uitgangspunten en doelen voor 2018 en de jaren daarna staan beschreven in ons beleidsplan.

Kwaliteit
Voor Westerholm staat kwaliteit voorop. Dit leggen we vast in het kwaliteitsverslag waarin we terugblikken op het voorbije jaar alsook in het  kwaliteitsplan 2018  en het kwaliteitsplan 2019-2021 wat inzicht geeft in de plannen die gericht zijn op het continue verbeteren van zorg en dienstverlening overeenkomstig het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Zorgvisie
Onze kijk op zorgverlening aan ouderen die op enigerlei wijze (onze) ondersteuning nodig hebben, hebben wij vastgelegd in onze visie op zorg.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor zorg regelen uw rechten en de plichten van uw zorgaanbieder. Westerholm is verplicht de Algemene Voorwaarden te gebruiken die zijn opgesteld door Actiz, brancheorganisatie ouderenzorg, in samenwerking met landelijke cliënten- en patiëntenorganisaties.

Deze algemene voorwaarden vormen een aparte module bij de zorgovereenkomst en worden aan alle cliënten verstrekt vanaf aanvang van de zorg. Bij het tekenen van uw zorgovereenkomst met Westerholm stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

De algemene voorwaarden kunt u hier bekijken.

Cliënttevredenheid
‘Uw welbevinden, onze zorg’. Met deze gedachte willen wij er voor zorgen dat u zich bij ons thuis voelt. Ieder jaar houden wij op diverse manieren onderzoeken om te vernemen hoe tevreden onze cliënten in ons woonzorgcentrum Westerholm in Haren zijn en op welke punten wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

De meest recente bevindingen leest u in onze cliëntervaringsonderzoeken ‘Bewoners Westerholm’ en  ‘Seniorenzorg in de wijk’ en vindt u op ZorgkaartNederland

Onafhankelijke cliëntondersteuners
Iedereen die recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) kan hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg. Wanneer u klikt op deze link  https://www.menziszorgkantoor.nl/zorg-nodig/clientondersteuning kunt u hierover meer informatie lezen.

 

 

'Uw welbevinden, onze zorg.'