Feiten & Cijfers

Op deze pagina vindt u achtergrondinformatie over onze zorgcentra Westerholm in Haren en Rikkers-Lubbers in Groningen. Afhankelijk van uw belangstelling, kunt u een van de volgende bronnen raadplegen:

Statuten
De grondregels en bepalingen, die ten grondslag liggen aan onze zorgcentra, leest u in de statuten van Westerholm in Haren en Rikkers-Lubbers in Groningen.

Jaarverslaglegging
In ons jaarverslag, dat u kunt vinden op jaarverslagenzorg.nl, vindt u meer over de juridische en organisatorische structuur van onze organisatie.

Beleidsplan
Onze uitgangspunten en doelen voor 2016 en de jaren daarna staan beschreven in ons beleidsplan.

Zorgvisie
Onze kijk op zorgverlening aan ouderen die op enigerlei wijze (onze) ondersteuning nodig hebben, hebben wij vastgelegd in onze visie op zorg.

Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden voor zorg regelen uw rechten en de plichten van uw zorgaanbieder. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door organisaties van zorgaanbieders, waaronder Actiz, en cliënten samen.

Westerholm is lid van Actiz en past de algemene voorwaarden voor zorg toe conform de richtlijnen van Actiz. Deze algemene voorwaarden zijn per 1 januari 2017 in een nieuwe set Zorg- en dienstverleningsovereenkomst vastgelegd. De nieuwe set bestaat uit een rijsttafel-model met één Zorg- en dienstverleningsovereenkomst inclusief Algemene module en wordt aan alle cliënten verstrekt vanaf aanvang van de zorg en een aantal bijzondere modules die van toepassing zijn bij een specifieke zorgvraag van cliënt.

Deze overeenkomst kunt u hier bekijken.

Cliënttevredenheid
‘Uw welbevinden, onze zorg’. Met deze gedachte willen wij er voor zorgen dat u zich bij ons thuis voelt. Ieder jaar houden wij op diverse manieren onderzoeken om te vernemen hoe tevreden onze cliënten in onze zorgcentra Westerholm in Haren en Rikkers-Lubbers in Groningen zijn en op welke punten wij onze dienstverlening nog verder kunnen verbeteren.

De meest recente bevindingen vindt u op ZorgkaartNederland.